มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว BDMS ภาคใต้

เปลี่ยน

#เส้นทางชีวิต

Generic placeholder image

แพทย์อายุรศาสตร์เฉพาะทาง

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เรามีทีมแพทย์ที่มากความสามารถ มีเทคโนโลยีทางการแพทย์อันทันสมัย เพื่อการรักษาและดูแลคนไข้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
Generic placeholder image

ศัลยแพทย์อุบัติเหตุ

การทำงานกับโรงพยาบาลในเครือ BDMS ประจำภาคใต้เปรียบเสมือนการเปิดประตูสู่โอกาสในด้านอาชีพที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดียิ่งขึ้น  ด้วยศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของเรา ทำให้คุณสามารถมอบการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วยของคุณได้ ที่ BDMS คุณจะได้ใช้เทคโนโลยีทางการแพท
Generic placeholder image

กุมารแพทย์

การทำงานกับโรงพยาบาลในเครือ BDMS ประจำภาคใต้เปรียบเสมือนการเปิดประตูสู่โอกาสในด้านอาชีพที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดียิ่งขึ้น  ด้วยศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของเรา ทำให้คุณสามารถมอบการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วยของคุณได้ ที่ BDMS คุณจะได้ใช้เทคโนโลยีทางการแพท
Generic placeholder image

พยาบาลศัลยศาสตร์

ให้การพยาบาล และบริการผ่าตัด ในแผนกห้องผ่าตัด และติดตามเยี่ยมหลังการผ่าตัด รวมถึงการช่วยแพทย์ทำหัตถการผ่าตัดได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามมาตรฐานวิชาชีพ เคารพสิทธิผู้ป่วย และเกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ
Generic placeholder image

ผู้ช่วยพยาบาล

ดูแลรักษาคนไข้ภายใต้การแนะนำของพยาบาล เตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ สังเกตการณ์และดูแลสภาพของหน่วยงาน ปฏิบัติกิจกรรมตามนโยบายของโรงพยาบาล