รายละเอียดงาน

1.ดูแลรักษาคนไข้ภายใต้การแนะนำของพยาบาล
2.เตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์
3.สังเกตการณ์และดูแลสภาพของหน่วยงาน
4.ปฏิบัติกิจกรรมตามนโยบายของโรงพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.สัญชาติไทยอายุไม่เกิน 30 ปี
2.มีประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี)
3.ประสบการณ์พยาบาลอย่างน้อย 1 ปี
3.มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
4.มีทักษะในการใช้ด้านคอมพิวเตอร์
5.ทำงานและสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.มีอัธยาศัยไมตรีและมีจิตใจรักในการดูแลผู้อื่น

สายงาน

Full-time

ความชำนาญ

-

โรงพยาบาล

2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ อ.เมือง จ.ภูเก็ต, 83000, ประเทศไทย