รายละเอียดงาน

จัดเตรียมห้องตรวจห้องทำฟัน เตรียมเครื่องมือ
งานแลปต่างๆ ตรวจวัสดุทางทันตกรรม ครุภัณฑ์
ช่วยข้างเก้าอี้ทันตแพทย์ในการรักษาทางทันตกรรม
เช่น รับ-ส่ง-ถือเครื่องมือ ดูดน้ำลาย ผสมวัสดุ
เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือทันตกรรม และเวชภัณฑ์ต่างๆ
ประสานงานกับผู้รับบริการและทันตแพทย์ตามความเหมาะสม
ให้บริการต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศหญิง อายุ 23 - 30 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สาธารณสุข
หรือสาขาผู้ช่วยทันตแพทย์, ทันตสาธารณสุข
บุคลิกดี สื่อสารภาษาอังกฤษได้
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Office ได้ดี
มีประสบการณ์ทำงานผู้ช่วยทันตแพทย์ 1ปีขึ้นไป

สายงาน

Full-time

ความชำนาญ

-

โรงพยาบาล

2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ อ.เมือง จ.ภูเก็ต, 83000, ประเทศไทย