โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้ติดต่อ: แผนกทรัพยากรบุคคล

ที่อยู่: 2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ อ.เมือง จ.ภูเก็ต, 83000

เวลาทำงาน: วันจันทร์ – วันศุกร์, 8.00 น. – 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์: +66 7625 4425

อีเมล: bsg.careers@bgh.co.th

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้ติดต่อ: แผนกทรัพยากรบุคคล

ที่อยู่: 75 ซอย 15 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110

เวลาทำงาน: วันจันทร์ – วันศุกร์, 8.00 น. – 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์: 0-7427-2800 ต่อ 2016

อีเมล: BhhRecruit@bgh.co.th

เฉพาะตำแหน่งแพทย์ ติดต่อสอบถาม สำนักงานด้านการแพทย์
โทร 074-272800 ต่อ 2302, 074-272806, 089-6577942
หรือส่ง CV มาที่ อีเมล์ radhathai.ba@bgh.co.th

โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้ติดต่อ: แผนกทรัพยากรบุคคล

ที่อยู่: 57 หมู่ 3 ถนน. ทวีราษฎร์ภักดี ตำบล บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320

เวลาทำงาน: วันจันทร์ – วันศุกร์, 8.00 น. – 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์: +66 (0) 7742 9500  แฟกซ์: +66 (0) 7742 9551

อีเมล: bshhr@bsh.co.th

ฝ่ายทรัพยากร MAO

ที่อยู่: 57 หมู่ 3 ถนน. ทวีราษฎร์ภักดี ตำบล บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320

เวลาทำงาน: วันจันทร์ – วันศุกร์, 8.00 น. – 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์: +66 (0) 7742 9500 ต่อ 1008

แฟกซ์: +66 (0) 7742 9551

อีเมล: bshmao@bgh.co.th, bshms_mao@bgh.co.th

 

Newlogo

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้ติดต่อ:  แผนกทรัพยากรบุคคล

เวลาทำงาน: วันจันทร์ – วันศุกร์, 8.00 น. – 17.00 น.

ที่อยู่ : 44 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

เบอร์โทรศัพท์ : เบอร์ต่อ 2226

อีเมลล์ : pihrecruit@sih.bdms.co.th

ตำแหน่งแพทย์

สำนักงานการแพทย์

เวลาทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์. 08.00 – 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์  : 076-361888 ต่อ 5231 – 2

อีเมล์ : pihmao@sih.bdms.co.th

โรงพยาบาลดีบุก

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้ติดต่อ: แผนกทรัพยากรบุคคล

ที่อยู่: 89/8 หมู่ที่ 2 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลวิชิต จังหวัด 83000

เวลาทำงาน: วันจันทร์ – วันศุกร์, 8.00 น. – 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์: +66 7625 4425

อีเมล: bsg.careers@bgh.co.th

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้ติดต่อ: แผนกทรัพยากรบุคคล

ที่อยู่: 179,179/1  ต.วัดประดู่  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี

เวลาทำงาน: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 น. – 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์: 077-956789 ต่อ 1502

อีเมล: bsg.careers@bgh.co.th, amornrat.chu@bsr.bdms.co.th