งานอบรมวิชาการ Elderly Care: From Head to Toes

ภาพประทับใจงานประชุมวิชาการ Transforming Nursing : Smart Nurse Smart Life

Tranforming Nursing : Smart Nurse Smart Life

ประชุมวิชาการ SEAMLESS HEALTH CARE : การดูแลผู้บาดเจ็บอย่างไร้รอยต่อ

Graduation Ceremony for Student Nurses from Nakorn Phranom

รับสมัครพยาบาล ICU, CCU, ER

Intelligent Hospital and Transforming Patient Centered Care for the Future

กิจกรรม “โครงการการศึกษาและเรียนรู้ทางการพยาบาลในยุคดิจิตอล ครั้งที่ 2”

“โลกของเราเล็กลง” - ก้าวสู่การดูแลผู้ป่วยรูปแบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง (Simulation Training) เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและการรักษาที่ดีขึ้น ขอเชิญพยาบาลทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา “โครงการการศึกษาและเรียนรู้ทางการพยาบาลในยุคดิจิตอล ครั้งที่ 2” นำโดยวิทยากรชื่อดังมากมาย เพื่อเรียนรู้และทดลองรูปแบบการรักษาใหม่นี้