โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตร่วมกับสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย จัดอบรมวิชาการ Elderly Care: From Head to Toes

ยินดีต้อนรับสู่งานอบรมวิชาการ เรื่อง Elderly Care: From Head to Toes

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต มีความยินดีขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการอบรม “Elderly Care: From Head to Toes” โดยการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต กับ สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

elderly care

http://www.phukethospital.com/Thai/Conference/2560-Rehab-Elderly-Care.php

โครงการประชุมวิชาการ สำหรับประชาสัมพันธ์ (1)

หนังสือเชิญประชุมวิชาการ Elderly

หนังสือเชิญประชุมวิชาการ Elderly