รายละเอียดงาน

ให้บริการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ และหลอดเลือด โดยใช้เครื่องมือแพทย์เฉพาะด้านในศูนย์หัวใจ แบ่งลักษณะงานเป็น 3 งาน

 1. งานด้านตรวจประเมินระบบหัวใจ ปอด และหลอดเลือดที่ไม่มีการสอดใส่วัตถุใด ๆ เข้าไปในร่างกาย (Noninvasive Procedure) มีเครื่องมือเกี่ยวข้องดังนี้ Defibrillator, Echocardiogram, Exercise Stress Tess , Holter monitoring , Ankle –Brachial Index
 2. งานด้านตรวจประเมินระบบหัวใจ ปอด และหลอดเลือดที่มีการสอดใส่วัตถุเข้าในร่างกาย (Invasive Procedure) มีหน้าที่ควบคุมเครื่องมือภายใต้การดูแลของแพทย์ได้ดังนี้
  • การตรวจสวนหัวใจเพื่อการรักษา ( Cardiac Catheterization)
  • การตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาการ (Transesophageal Echocardiography)
  • การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ ( Cardiac Pacemaker Implantation)
  • การควบคุมเครื่องพยุงหัวใจชนิดลูกโป่งเสริมความดันในหลอดเลือดแดง ( Intra Aortic Balloon Pump)

งานด้านที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยฉุกเฉิน

 • การควบคุมเครื่องหัวใจ และ ระบบไหลเวียนโลหิต ( Heart Lung Machine and accessories)
 • การติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต (Hemodynamic Monitoring)
 • การควบคุมเครื่องล้างเม็ดเลือดแดง (Cell saver )
 • การควบคุมเครื่อง Arterial Blood Gas
 • การควบคุมเครื่อง Activated Clotting Time
 • การควบคุมเครื่อง Heater Cooler
 • การควบคุมเครื่อง Bare Hugger

คุณสมบัติผู้สมัคร

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  (Bachelor of  science : Cardiothoracic Technology )

มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

สายงาน

ความชำนาญ

โรคหัวใจ

โรงพยาบาล

2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ อ.เมือง จ.ภูเก็ต, 83000, ประเทศไทย