รายละเอียดงาน

 • ดูแลรักษาคนไข้ภายใต้การแนะนำของพยาบาล
 • เตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • สังเกตการณ์และดูแลสภาพของหน่วยงาน
 • ปฏิบัติกิจกรรมตามนโยบายของโรงพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทยอายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี)
 • ประสบการณ์พยาบาลอย่างน้อย 2 ปี
 • พูดภาษาอังกฤษได้
 • มีความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์
 • ทำงานและสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีอัธยาศัยไมตรีและมีจิตใจรักในการดูแลผู้อื่น

สายงาน

Full-time

ความชำนาญ

พยาบาลวิชาชีพ

จำนวนอัตรา

19

โรงพยาบาล

2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ อ.เมือง จ.ภูเก็ต, 83000, ประเทศไทย