รายละเอียดงาน

  • ดูแลรักษาคนไข้ภายใต้การแนะนำของพยาบาล
  • เตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์
  • สังเกตการณ์และดูแลสภาพของหน่วยงาน
  • ปฏิบัติกิจกรรมตามนโยบายของโรงพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร

สัญชาติไทยอายุไม่เกิน 35 ปี
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี)
มีทักษะการใช้ด้านคอมพิวเตอร์
ทำงานและสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีอัธยาศัยไมตรีและมีจิตใจรักในการดูแลผู้อื่น

สายงาน

Full-time

ความชำนาญ

-

โรงพยาบาล