รายละเอียดงาน

เป็นผู้ช่วยเภสัชกรในการ จัดเตรียม จ่ายยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแผนกเภสัชกรรมและคลังยา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์

2.สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี

3.ทำงานเป็นกะได้

4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบทำงานร่วมกันเป็นทีม 

5.มีประสบการณ์ทำงานผู้ช่วยเภสัชกร 1ปีขึ้นไป

สายงาน

Full-time

ความชำนาญ

-

โรงพยาบาล

2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ อ.เมือง จ.ภูเก็ต, 83000, ประเทศไทย