รายละเอียดงาน

รับผิดชอบประมาณการ ตรวจสอบ และควบคุมค่าใช้จ่ายผ่าตัดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรงไปตรงมาสอดคล้องตามมาตรฐานของแพทยสภาและนโยบายของโรงพยาบาล การสื่อสารกับทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมพิจารณาในการดูแลผู้ป่วย ตลอดจนประสานงานกับบริษัทประกันเพื่อพิจารณาการเบิกจ่าย

สวัสดิการ

 • เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
 • คิวอาร์โค้ดสำหรับเวชระเบียน
 • อุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการวินิจฉัยโรค
 • ห้องฉุกเฉิน
 • รถพยาบาล

อาหารและกิจกรรมในภูเก็ต

กดลิงค์ต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารการกินและกิจกรรมน่าสนใจในภูเก็ต 

Phuket Sweet Weekend

ภูเก็ตหรอยอย่างแรง by Wognai  

กิจกรรมในเดือนกรกฎาคม:

ประเพณีเมืองกะทู้

การแข่งขันเรือใบนานาชาติ

กิจกรรมในเดือนกันยายน:

ประเพณีงานผ้อต่อ

กิจกรรมในเดือนตุลาคม:

งานเทศกาลกินเจ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • วุฒิบัตรจากสภาการพยาบาล
 • วุฒิบัตรอื่นๆด้านวิชาการพยาบาล เช่น วิชาพยาบาลฉุกเฉิน ฯลฯ
 • ประสบการณ์เป็นพยาบาล 0-1 ปี
 • พูดภาษาอังกฤษได้
 • มีความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์
 • ทำงานและสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีอัธยาศัยไมตรีและมีจิตใจรักในการดูแลผู้อื่น

สายงาน

ความชำนาญ

พยาบาลวิชาชีพ

จำนวนอัตรา

1

โรงพยาบาล

89/8-9 ม.2 ต.วิชิต อ.เมือง ภูเก็ต 83000