รายละเอียดงาน

ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน และผู้ป่วยที่ต้องสังเกตอาการ ทั้งสูติกรรม, อายุรกรรม, ศัลยกรรม, กุมารเวชกรรมทุกระบบ (ยกเว้นผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด) ให้พ้นภาวะวิกฤตตามมาตรฐานวิชาชีพโดยปลอดภัยและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • วุฒิบัตรจากสภาการพยาบาล
  • วุฒิบัตรอื่นๆด้านวิชาการพยาบาล เช่น วิชาพยาบาลฉุกเฉิน ฯลฯ
  • ประสบการณ์เป็นพยาบาล 0-1 ปี
  • พูดภาษาอังกฤษได้
  • มีความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์
  • ทำงานและสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีอัธยาศัยไมตรีและมีจิตใจรักในการดูแลผู้อื่น

สายงาน

Full-time

ความชำนาญ

ผู้ป่วยภาวะวิกฤติ

จำนวนอัตรา

9

โรงพยาบาล

2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ อ.เมือง จ.ภูเก็ต, 83000, ประเทศไทย