รายละเอียดงาน

ให้บริการวิสัญญีแก่ผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด รวมทั้งหัตถการอื่นๆ ทุกประเภททั้งใน และนอกห้องผ่าตัด เช่น แผนกทันตกรรม เอกเรย์ ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ห้องคลอด รวมทั้งการใส่ท่อช่วยหายใจ การเปิดเส้นเลือดดำตามแผนกต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม ปลอดภัย โดยบุคลากรที่มีความสามารถอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • วุฒิบัตรจากสภาการพยาบาล
  • วุฒิบัตรอื่นๆด้านวิชาการพยาบาล เช่น วิชาพยาบาลฉุกเฉิน ฯลฯ
  • ประสบการณ์เป็นพยาบาล 0-1 ปี
  • พูดภาษาอังกฤษได้
  • มีความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์
  • ทำงานและสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีอัธยาศัยไมตรีและมีจิตใจรักในการดูแลผู้อื่น

สายงาน

Full-time

ความชำนาญ

วิสัญญีสาร

จำนวนอัตรา

1

โรงพยาบาล

2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ อ.เมือง จ.ภูเก็ต, 83000, ประเทศไทย