รายละเอียดงาน

รับผิดชอบ การบริหารงานแปลภาษาต่างประเทศ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล การประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานงานของโรงพยาบาล 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชายหรือหญิง สัญชาติไทย
  • วุฒิปริญญาตรี เอกภาษาเยอรมัน หรือเกี่ยวข้อง
  • ทำงานประสานงานและบริการได้ดี 

สายงาน

Full-time และ Part-time

ความชำนาญ

-

โรงพยาบาล

2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ อ.เมือง จ.ภูเก็ต, 83000, ประเทศไทย