รายละเอียดงาน

1.แนะนำเอกสารการใช้สิทธิ พรบ.

2.คีย์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในระบบ E-Clam
3.จัดเตรียมเอกสารเกี่วกับ พรบ. (บต.4, สำเนาบัตรประชาชน, ใบบันทึกการเกิดเหตุ, ใบบันทึกประจำวัน, เอกสารรถ)
4.บันทึกค่าใช้จ่ายในระบบE-claim
5.ออกเอกสารบิลใบเสร็จ
6.ติดตามหนี้คงค้างกับบริษัทประกันภัยต่างๆ
7.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา

2.เพศชาย อายุ 22-30ปี
3.สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
4.สามารถใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี

5.ชอบทำงานด้านการติดต่อประสานงาน, ให้บริการดูแลลูกค้า
6.ทำงานเป็นกะได้ , ปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
7.มีประสบการณ์ทำงาน 1ปีขึ้นไป
8.ไม่สูบบุหรี่ 

 

สายงาน

Full-time

ความชำนาญ

-

โรงพยาบาล

2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ อ.เมือง จ.ภูเก็ต, 83000, ประเทศไทย