รายละเอียดงาน

รับผิดชอบในการให้ข้อมูลห้องพัก สิทธิเบื้องต้นในการเบิกค่ารักษา  จัดสรรห้องพัก

และประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องตลอดจนจัดทำระบบเอกสารและข้อมูลของผู้ป่วยในการเข้าพักในโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศหญิง อายุ 23 - 30 ปี 
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
3.บุคลิกดี สื่อสารภาษาอังกฤษได้
4.ทำงานเป็นกะได้ รักงานบริการ
5.มีประสบการณ์ทำงาน 1ปีขึ้นไป

สายงาน

Full-time

ความชำนาญ

-

โรงพยาบาล

2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ อ.เมือง จ.ภูเก็ต, 83000, ประเทศไทย