รายละเอียดงาน

ให้การต้อนรับผู้เข้ามารับบริการทุกราย สอบถามความประสงค์รวมถึงคอยอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการต้อนรับที่ดีและเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

2.เพศหญิง อายุ 22 - 30ปี

3.บุคลิกดี  รักงานบริการ

4.สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

5.ทำงานเป็นกะได้ 

สายงาน

Full-time

ความชำนาญ

-

โรงพยาบาล

2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ อ.เมือง จ.ภูเก็ต, 83000, ประเทศไทย