รายละเอียดงาน

1.ดำเนินการเฝ้าระวังการติดเชื้อในผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

2.Round case ที่มีการติดเชื้อในโรงพยาบาล หรือ Case ที่สงสัยว่าจะมีการติดเชื้อในโรงพยาบาล

3.วิเคราะห์ข้อมูลและเก็บข้อมูลการติดเชื้อ ตลอดจนสรุปรายงานประจำเดือนและรายงานประจำปี

4.ค้นหาการระบาดหรือความผิดปกติของการเกิดโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

5.ส่งเสริมให้ความรู้การทำความสะอาดมือ และดำเนินการคัดกรองคัดแยกผู้ป่วย , การปฏิบัติตามนโยบาย Standard & Isolation Precaution ถูกต้องและเหมาะสม

สวัสดิการ

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่เป็นศูนย์ที่ครอบคลุมการรักษาที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงพยาบาลมาเรามุ่งเน้นที่จะให้บริการทางการแพทย์ที่ดีที่สุด ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและครบครัน

  • เครื่องเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
  • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
  • การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
  • เครื่องเอกซเรย์ระบบภาพ 3 มิติ และการรับส่งข้อมูลผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ
  • ลานจอดเฮลิคอปเตอร์

อาหารและกิจกรรมในหาดใหญ่

กดลิงค์ต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารการกินและกิจกรรมน่าสนใจในหาดใหญ่

Grand Ex หาดใหญ่
งานสีสันบัลลูนนานาชาติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

2.มีใบประกอบวิชาชีพ

3.มีประสบการณ์ทำงาน 3-5ปี 

สายงาน

Full-time

ความชำนาญ

-

โรงพยาบาล

75 ซอย 15 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา , ประเทศไทย