รายละเอียดงาน

ประสานงานคุณภาพ  ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงาน/ทีมต่างๆ และติดตามรวบรวมและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพในองค์กร

 

1.งานด้านการบริหารงาน

- นำแผนงานด้านคุณภาพมาปฏิบัติและติดตามการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานและให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อให้หน่วยงานสามารถทำกิจกรรมพัฒนาฯได้   

- ร่วมประชุมในทีมต่าง ๆ เพื่อติดตามประเมินความก้าวหน้าหรือชี้แจงและสร้างความเข้าใจสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรทุกระดับและต้องวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพและรายงานเข้าสู่แผนกเพื่อนำประเด็นสำคัญขอการสนับสนุน/แก้ไขจากผู้บริหารต่อไป  

- วางแผนและจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ตามทฤษฏีและกลวิธีของการพัฒนาคุณภาพให้กับบุคลากร  รวมถึงการทบทวนความรู้ด้านคุณภาพ 

- ติดตามประเมินคุณภาพในองค์กรเป็นสมาชิกทีมหรือผู้นำทีมในการตรวจเยี่ยมติดตามประเมินคุณภาพเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าทุกส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถธำรงรักษาคุณภาพภายในองค์กรได้

- รวบรวมข้อมูลและรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมหรือผลงานพัฒนาคุณภาพในองค์กรผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์และพัฒนา

2.งานด้านอื่นๆ

- เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของตนเองตามนโยบายของโรงพยาบาลที่กำหนดไว้

- มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพและกิจกรรมอื่นๆตามนโยบายของโรงพยาบาลที่กำหนดไว้

- ส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  และร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ในการการทบทวนปรับปรุง กระบวนการทำงาน   เพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร

- รักษาข้อมูลที่เป็นความลับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงพยาบาล

- ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2536 ตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ตทางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียงและมีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางมากกว่า 23 ศูนย์ จัดเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ต และ 1 ในโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

 • ห้องผ่าตัด
 • ห้องผู้ป่วยภาวะวิกฤตฉุกเฉิน
 • ห้องผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ศูนย์บำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง
 • รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมแพทย์
 • รถพยาบาลหัวใจฉุกเฉิน หรือ
 • เครื่องกระตุกหัวใจ
 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • ดัชนีผู้ป่วยหลัก
 • เครื่องอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ
 • เครื่องเอกซเรย์เต้านม
 • ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ
 • ธนาคารเลือดและเซรุ่ม
 • คลังยา

อาหารและกิจกรรมในภูเก็ต

กดลิงค์ต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารการกินและกิจกรรมน่าสนใจในภูเก็ต 

Phuket Sweet Weekend

ภูเก็ตหรอยอย่างแรง by Wognai  

ภูเก็ต… ความสุขไซส์บิ๊ก สวรรค์ตรึงตาแห่งอันดามัน

http://bangkokair.com/tha/DestinationGuide/view/11

PhuketEmagazine

https://www.phuketemagazine.com/

กิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์:

ตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต

การแข่งขันเรือใบนานาชาติ 

https://goo.gl/CYiHYs

กิจกรรมในเดือนเมษายน

ประเพณีสงกรานต์ สงกรานต์ ออน เดอะ บีช และ ภูเก็ตไบค์วีค 2017 (PHUKET BIKE WEEK)

กิจกรรมในเดือนกันยายน:

ประเพณีงานผ้อต่อ

กิจกรรมในเดือนตุลาคม:

งานเทศกาลกินเจ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ปริญญาตรี ด้านสาธารณสุข / ด้านการบริหารโรงพยาบาล (บริหารคุณภาพ)/ด้านบริหารจัดการ / พยาบาลหรือวิชาชีพอื่น

2.มีประสบการณ์ในงานบริหารคุณภาพระดับองค์กร/ทีมคร่อมสายงาน  ในโรงพยาบาล  อย่างน้อย 1 ปี  

สายงาน

Full-time

ความชำนาญ

-

โรงพยาบาล

2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ อ.เมือง จ.ภูเก็ต, 83000, ประเทศไทย