รายละเอียดงาน

ประสานงานคุณภาพ  ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงาน/ทีมต่างๆ และติดตามรวบรวมและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพในองค์กร

 

1.งานด้านการบริหารงาน

- นำแผนงานด้านคุณภาพมาปฏิบัติและติดตามการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานและให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อให้หน่วยงานสามารถทำกิจกรรมพัฒนาฯได้   

- ร่วมประชุมในทีมต่าง ๆ เพื่อติดตามประเมินความก้าวหน้าหรือชี้แจงและสร้างความเข้าใจสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรทุกระดับและต้องวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพและรายงานเข้าสู่แผนกเพื่อนำประเด็นสำคัญขอการสนับสนุน/แก้ไขจากผู้บริหารต่อไป  

- วางแผนและจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ตามทฤษฏีและกลวิธีของการพัฒนาคุณภาพให้กับบุคลากร  รวมถึงการทบทวนความรู้ด้านคุณภาพ 

- ติดตามประเมินคุณภาพในองค์กรเป็นสมาชิกทีมหรือผู้นำทีมในการตรวจเยี่ยมติดตามประเมินคุณภาพเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าทุกส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถธำรงรักษาคุณภาพภายในองค์กรได้

- รวบรวมข้อมูลและรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมหรือผลงานพัฒนาคุณภาพในองค์กรผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์และพัฒนา

2.งานด้านอื่นๆ

- เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของตนเองตามนโยบายของโรงพยาบาลที่กำหนดไว้

- มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพและกิจกรรมอื่นๆตามนโยบายของโรงพยาบาลที่กำหนดไว้

- ส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  และร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ในการการทบทวนปรับปรุง กระบวนการทำงาน   เพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร

- รักษาข้อมูลที่เป็นความลับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงพยาบาล

- ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต หนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนชั้นแนวหน้าของประเทศไทย

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) คือผู้ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่มีเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ประกอบด้วย 5 กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนระดับแนวหน้าของประเทศและภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ 1. กลุ่มโ รงพยาบาลกรุงเทพ, 2. กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช, 3. กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท, 4. กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรีย, 5. กลุ่มโรงพยาบาลรอยัล และอีกหนึ่งโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ คือ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

นอกจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตจะเป็นหนึ่งในเครือข่ายของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพแล้ว เรายังเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ตและ่ภาคใต้ของประเทศไทย เราให้บริการทางการแพทย์แบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการตรวจวินิจฉัยโรค ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ รวมถึงขั้นตอนการรักษา การผ่าตัดทั่วไป และการผ่าตัดที่มีความซับซ้อน ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ประกอบกับคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา อาทิ อายุรแพทย์ ทันตแพทย์ สูตินรีแพทย์ ศัลยแพทย์ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ จักษุแพทย์ จิตแพทย์ กุมารแพทย์ รังสีแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาธิแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์โสตศอนาสิก และแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว เป็นต้น โดยแพทย์แต่ละท่านล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มากประสบการณ์ในการรักษาในสาขาวิชาของแต่ละบุคคล

นอกจากนี้เรายังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อีกมากมายที่พร้อมให้บริการครอบคลุมทางการแพทย์ อาทิ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา โภชนากร นักเทคนิคการแพทย์ และนักรังสีเทคนิค ที่มีประสบการณ์ ผ่านการอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ท่านมีความมั่นใจในการให้บริการของเรา

ศูนย์รักษาโรคและคลินิก

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมทุกการรักษาและการผ่าตัด รวมทั้ง การป้องกันการเจ็บป่วย การคัดกรองโรค และการประเมินการรักษา แพทย์ พยาบาลและพนักงานของเรามุ่งหวังที่จะให้ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาได้รับการดูแลที่ดีที่สุด เราจึงมุ่งมั่นและทุ่มเทในการให้บริการที่โดดเด่นด้วยจิตใจโอบอ้อมอารีและความเมตตาแก่ผู้ป่วยของเราทุกคน

ศูนย์รักษาโรคและคลินิกของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

อาหารและกิจกรรมในภูเก็ต

กดลิงค์ต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารการกินและกิจกรรมน่าสนใจในภูเก็ต 

Phuket Sweet Weekend

ภูเก็ตหรอยอย่างแรง by Wognai  

 

PhuketEmagazine

https://www.phuketemagazine.com/

กิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์:

ตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต

การแข่งขันเรือใบนานาชาติ 

https://goo.gl/CYiHYs

กิจกรรมในเดือนเมษายน

ประเพณีสงกรานต์ สงกรานต์ ออน เดอะ บีช และ ภูเก็ตไบค์วีค 2017 (PHUKET BIKE WEEK)

กิจกรรมในเดือนกันยายน:

ประเพณีงานผ้อต่อ

กิจกรรมในเดือนตุลาคม:

งานเทศกาลกินเจ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ปริญญาตรี ด้านสาธารณสุข / ด้านการบริหารโรงพยาบาล (บริหารคุณภาพ)/ด้านบริหารจัดการ / พยาบาลหรือวิชาชีพอื่น

2.มีประสบการณ์ในงานบริหารคุณภาพระดับองค์กร/ทีมคร่อมสายงาน  ในโรงพยาบาล  อย่างน้อย 1 ปี  

สายงาน

Full-time

ความชำนาญ

-

โรงพยาบาล

2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ อ.เมือง จ.ภูเก็ต, 83000, ประเทศไทย