รายละเอียดงาน

ประสานงานคุณภาพ  ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงาน/ทีมต่าง ๆ และติดตามรวบรวมและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพในองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาพยาบาลศาสตร์, เภสัชศาสตร์ 

- มีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้ป่วยไม่ต่ำกว่า 3 ปี

- มีประสบการณ์การบริหารจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า  1 ปี

สายงาน

Full-time

ความชำนาญ

-

โรงพยาบาล

2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ อ.เมือง จ.ภูเก็ต, 83000, ประเทศไทย