รายละเอียดงาน

1.ดูแลและประสานงานกับกลุ่มลูกค้า ตัวแทน บริษัทประกัน

2.ดูแลในเรื่องของเอกสารและสิทธิการเบิกตามผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

3.ดูแลรับรองกลุ่มลูกค้า ตัวแทน บริษัทประกัน

4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

2.มีประสบการณ์พยาบาลอย่างน้อย 2 ปี

3.มีใบประกอบวิชาชีพ

4.มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ ละเอียดรอบคอบ

5.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

6.มีทักษะการพูดการเจรจาต่อรอง

สายงาน

Full-time

ความชำนาญ

-

โรงพยาบาล

2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ อ.เมือง จ.ภูเก็ต, 83000, ประเทศไทย