ความสุขของพยาบาลคือการดูแลคนไข้
ความสุขของคนไข้ คือ การได้รับการดูแลที่ดี มีมาตรฐาน
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรานะครับ
คนไข้รอรับการดูแลจากคนที่มีประสิทธิภาพอย่างคุณอยู่

มาร่วมเดินทางไปพร้อมกับเราครอบครัว BDMS

เพราะคุณคือคนสำคัญ เพราะทุกเสี้ยวนาทีคือชีวิต

Job Available - ICU CCU ER-01