โรงพยาบาลในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) กลุ่มภาคใต้ ร่วมกับ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ และ ชมรมพยาบาลจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์กรพยาบาล ครั้งที่ 1

ในหัวข้อ “Tranforming Nursing : Smart Nurse Smart Life”

 

– สถานที่ : โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
– ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท/ท่าน
– ผู้เข้าอบรมจะได้หน่วยคะแนนสะสม (CNEU)

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://goo.gl/Vy9RqB

21016126_1740845845988425_1606974911392152988_o